Rendben vannak a kilépő papírok?

2Amvfelmond
2017 tavaszán a munkaügyi felügyelők kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a munkavállaló a munkaviszonya végén megkapja-e időben az előírt igazolásokat.

A munkaügyi hatóság ellenőrzési tevékenységét minden évben a nemzetgazdasági miniszter által megállapított és közzétett ellenőrzési irányelv alapján végzi. A munkaügyi ellenőrzések során a hatóság kiemelt figyelmet fordít a munkaszerződésekre, az adóhatósági bejelentés nélküli foglalkoztatásokra, valamint a munkavállalók anyagi és munkával kapcsolatos érdekeinek biztosítására. E körben fokozottan ellenőrzi a munkabérrel, pihenőidővel, szabadság kiadásával, valamint a munkaidő nyilvántartásával kapcsolatos szabályok betartását.
Idén várhatóak a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő – a munkavállalót megillető- igazolások kiállítására és kiadására, valamint a munkaviszony megszűnéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás megtörténtére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek ellenőrzései. Az ellenőrzések a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével történnek, így érdemes a jogszabályi rendelkezések pontos ismeretével rendelkezni, jogkövető magatartással ugyanis elkerülhető a munkaügyi bírság kiszabása, melynek összege harmincezer forinttól egészen akár húszmillió forintig is terjedhet [a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7.§ (3-6) bek.].
A munka törvénykönyve 80. § (2) bekezdése alapján a munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat. E körbe tartozik például a munkáltatói igazolás a fennálló tartozásokról, a biztosítási jogviszonyról és egészségbiztosítási ellátásokról, valamint az álláskeresési segély és járadék megállapításához szükséges igazolólap is.
dr. Albert Enikő